O nas

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku działa jako jednoosobowa spółka ANR od roku 1995.

Od lipca 2017 roku firmą kieruje Pan Sebastian Filipek - Kaźmierczak

Chodeczek jest położony na południowo - wschodnim skraju woj. kujawsko - pomorskiego. Przedsiębiorstwo jest zlokalizowane w trzech gminach: Chodecz, Lubień Kujawski i Choceń, ukierunkowane na hodowlę i chów zwierząt, intensywną produkcję roślinną oraz przetwórstwo rolne. Dodatkowojest prowadzona działalność handlowa oraz świadczeniu usług rolniczych.
 


Produkcja roślinna odbywa się na obszarze 1978 ha w ZR Chodeczek i ZR Kamienna - jest podporządkowana w zacznym stopniu rozwiniętej produkcji zwięrzęcej.

Około 70% powierzchni zasiewów zajmują rośłiny zbożowe z przewagą kukurydzy i pszenicy.

W przedsiębiorstwie uprawiane są także rośłiny przemysłowe z przeznaczeniem na sprzedaż: rzepak stanowiący ok. 15% i buraki cukrowe - 10% powierzchni upraw.


 

 

Aktualności

2017.09.05 - Uczestniczyliśmy w Dożynkach Jasnogórskich
 Uczestniczyliśmy w Dożynkach Jasnogórskich   ...
2017.08.21 - Zapytanie ofertowe - kopanie buraków cukrowych
 Zapraszamy do  składania ofert na: Usługowe  kopanie buraków cukrowych kombajnem „ROPA”.   Powierzchnia do zbioru -  164 ha Planowany termin zbioru – 25.10.2017 r.  do 05.11.2017 r. Oferta powinna zawierać proponowany termin ...
2017.08.21 - Zapytanie ofertowe - środki chwastobójcze
Zapraszamy do  składania ofert na dostawę środków chwastobójczych:  AGROSAR - 900 litrów  LEOPARD – 550 litrów  AGIL – 280 litrów  LABLADOR -  550 litrów   Uprzejmie prosimy o poda ...
2017.08.16 - zapytanie ofertowe - usługa siewu, wypożyczenie siewnika
ZAPYTANIE OFERTOWE  Zapraszamy do  składania ofert na: Wypożyczenie siewnika HORSCH 6 metrowego z napędem hydraulicznym na obszar 1140 ha. Usługę siewu rzepaku metodą (STRIP-TILL) na powierzchni 70 ha.     Oferta powinna zawierać cenę &n ...