2018-10-10 - Automatyczny Dystrybutor


 

Zapraszamy do składania ofert na :

Automatyczny Dystrybutor

 

Zapytanie dotyczy:

Kompletnego dystrybutora do oleju napędowego z wbudowanym terminalem umożliwiającym bezobsługowe wydawania paliw.

Oferta powinna zawierać opis urządzenia., cenę w PLN oraz formę płatności.

Prosimy o składanie ofert w PLN. Do 25.10.2018r

 miejsce złożenia oferty.

- pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-840 Chodecz. Decyduje data wpływu

- pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl

Dodatkowe informacje - numer telefonu: 609 781 151.

Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.



Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU




Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.pl



Design by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego



Do góry