2018.08.31 - Kontener sanitarno-szatniowy


Zapraszamy do składania ofert na :


KONTENER SANITARNO-SZATNIOWY.

Wymagania:

Podział na 3 części

2 wejścia po przeciwnych stronach

Pełne wyposażenie.

Oferta powinna zawierać opis wyposażenia.

Określenie stanu technicznego, cenę w PLN oraz formę płatności.

 

Prosimy o składanie ofert w PLN. Do 09.09.2018r

miejsce złożenia oferty.

- pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-840 Chodecz. Decyduje data wpływu

- pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl

Dodatkowe informacje - numer telefonu: 609 781 151.

Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.

 Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry