2018.08.16 - Nowy lub używany paszowóz


 Zapraszamy do składania ofert na :

 
Nowy lub używany paszowóz
Pojemność m3 od 8-10 
Wyposażenie dodatkowe Waga.
 
Gabaryty:
 - Szer. Do 240 cm
 - Wys. Do 255 cm
 
Oferta powinna zawierać opis przyczepy. Określenie stanu technicznego, cenę w PLN oraz formę płatności.
Prosimy o składanie ofert w PLN. Do 26.08.2018r
 
Miejsce złożenia oferty.
 - pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu
 - pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl
 
Dodatkowych informacje uzyskać można pod nr. tel.: 609 781 151.
Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.


Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry