2018.08.16 - Cięcie kukurydzy na kiszonkę


 Zaproszenie do składania ofert

 
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz, NIP 888-10-11-604, REGON 910216773
Zaprasza do składania ofert na cięcie kukurydzy na kiszonkę.
 
I. Przedmiot przetargu.
 
1. Usługa cięcia kukurydzy na kiszonkę 
   - ilość hektarów około 180
   - I wariant: cięcie kukurydzy wraz z odwozem.
   - II wariant: cięcie kukurydzy
 
II. Termin i miejsce złożenia oferty.
   - pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu
   - pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl
 
 Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 26.08.2018 r.
   - Oferta powinna zawierać: warunki płatności, 
   - Proponowany termin płatności 31.12.2018r
   - Opis usługi (sprzętu). 
 
III. Dodatkowe informacje. 
 
Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Dodatkowych informacji udziela Dominik Walczak - numer telefonu: 609 781 151. 
 
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części i negocjacji cen lub
unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.
 


Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry