2018.08.14 - Zakup wapnaOśrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz, NIP 888-10-11-604, REGON 910216773

 

Zaprasza do składania ofert na kupno 1000 ton wapna

    I. Przedmiot przetargu.

    1. 1000 ton wapna

    2. Oferta powinna zawierać:

         - parametry jakościowe wapna

         - atest

         - cena netto za tonę 

         - koszty transportu.


    II. Termin i miejsce złożenia oferty.

         - pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu

        - pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl


Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 26.08.2018 r.

         - Oferta powinna zawierać: warunki płatności, 

         - Opis usługi (sprzętu) 

   

    III. Dodatkowe informacje 


Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

Dodatkowych informacji można uzyskać pod  numerem telefonu: 609 781 151


Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części i negocjacji cen lub

unieważnienia wyboru bez podania przyczynLista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry