2018.06.15 - System alarmowy, kamery


 Zapraszamy do składania ofert na:

wykonanie systemu alarmowego, czujników ruchu oraz przenośnych kamer na  terenie Fermy Trzody Chlewnej w Borzymiu.

Podmioty zamierzające złożyć swoje oferty powinny:

 • w ofercie należy podać szczegółowo typy, rodzaje proponowanych urządzeń oraz kamer wraz z cenami, całkowity koszt w tym materiały, robocizna, opłaty za monitoring oraz dojazd grup inwestycyjnych,
 • na mapie sytuacyjnej gospodarstwa należy zaproponować system ochrony tj. czujki, kamery przenośne, w taki sposób aby cały obiekt był chroniony,
 • okres gwarancji na proponowane urządzenia,
 • termin wykonania i zapłaty,
 • projekt umowy,
 • ważność oferty,
 • aktualny wydruk KRS lub CEIDG.
 • zaświadczenie o nie zaleganiu na rzecz ZUS i US – dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia przez właściciela firmy.

 

      Oferty należy przesyłać adres  biuro@ohzz.chodeczek.pl

            Termin składania ofert  - do dnia 29.06.2018 r.  do godziny 15:00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo :

 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru,
 • dowolnego wyboru oferenta,
 • dodatkowych rozmów z wybranymi oferentami.


Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry