2018.06.13 - Zapytanie węgiel


 

 

Zaproszenie do składania ofertZapraszamy do składania ofert na węgiel groszek, antracyt oraz koks z dostawą loco Chodeczek.

  1.  

    Przedmiot przetargu.

 

      - węgiel- groszek w ilości 100 ton

 

      - węgiel- groszek o granulacji 20-40 mm i kaloryczności min 25 MJG
      -
antracyt w ilości 25 ton

 

      - koks w ilości 25 ton


 

- miejsce dostawy: Chodeczek

 

- termin dostawy: lipiec 2018r.


  1.  

    Termin i miejsce złożenia oferty.

- pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu

- pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl

 

Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 19.06.2018 r.

- Oferta powinna zawierać: warunki płatności,

- Proponowany termin płatności 30 listopad 2018.

  1.  

    Dodatkowe informacje.– nr tel. 609781151.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części i negocjacji cen lub

unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry