2018.06.05 - Wykonanie ekspertyzy


 

Zlecamy  wykonanie „Ekspertyzy technicznej”

 z oceną stanu technicznego oraz oceną przydatności do dalszego użytkowania kortenu przeznaczonego do składowania gnojowicy z fermy trzody chlewnej popartej badaniami i wyliczeniami wytrzymałościowymi poszczególnych elementów konstrukcyjnych (w razie konieczności wytyczne napraw i wymaganych wzmocnień w celu możliwości dalszego użytkowania, porównanie ekonomiczne proponowanych rozwiązań).

 

Prawidłowo wykonana ekspertyza techniczna zawiera:

  • opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć,
  • opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane,
  • opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji poszczególnych elementów obiektu,
  • opis dokonanych odkrywek i badań,
  • dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów,
  • wnioski z oględzin i badań obejmujące: ocenę stanu obiektu i jego przydatności do dalszego użytkowania lub sposobu naprawy, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia i ocieplenia oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw.

  Na odpowiedzi oczekujemy do 09.06.2018 r.

  

  ZDJECIE - pobierz

 Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry