2018.05.30 - Ciągnik rolniczy


 

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz,

NIP 888-10-11-604, REGON 910216773

Zaprasza do składania ofert na wynajem długo terminowy sprzętu z możliwością wykupu.

I.              Przedmiot przetargu.

  • Ciągnik rolniczy moc 400-450 KM
  • Ciągnik rolniczy moc 240-260 KM

3.    Przyczepa wielofunkcyjna.

- Ładowność min 20 ton.

- Transport zboża, rzepaku.

- Rozrzut obornika i wapna.

- Transport masy zielonej.

       4.  Przyczepa wielofunkcyjna.

- Ładowność min 20 ton.

- Transport zboża, rzepaku.

- Rozrzut obornika i wapna.

- Transport masy zielonej.

 

II.            Termin i miejsce złożenia oferty.

- pocztą na adres:                     Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu.

- pocztą elektroniczną na adres:        biuro@ohzz.chodeczek.pl

 

Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 17.06.2018 r.

- Oferta powinna zawierać: warunki płatności.

- Opis sprzętu.

III.           Dodatkowe informacje

Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Dodatkowych informacji udziela Dominik Walczak - numer telefonu:  609 781 151.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części i negocjacji cen lub

unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.

 Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry