2018.05.28 - Projekt i montaż systemu zabezpieczeń


 

Zaproszenie do składania ofert

 

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz,

NIP 888-10-11-604, REGON 910216773

Zaprasza do składania ofert na telewizje przemysłowa.

  1. Przedmiot przetargu.


Telewizja przemysłowa – projekt i montaż elektronicznego systemu zabezpieczeń z uwzględnieniem systemów istniejących.

 

  1. Termin i miejsce złożenia oferty.

- pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu

- pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl

 

Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 03.06.2018 r.

- Oferta powinna zawierać: warunki płatności,

- Opis proponowanego sprzętu.

 

  1. Dodatkowe informacje

 

Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Dodatkowych informacji udziela Dominik Walczak - numer telefonu:609 781 151.

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części i negocjacji cen lub

unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry