2018.05.28 - Usługa omłotu rzepaku i zbóż


 

 

Zaproszenie do składania ofert


Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz,

NIP 888-10-11-604,REGON 910216773

Zaprasza do składania ofert na omłot rzepaku i zbóż.

  1. Przedmiot przetargu.

 

Usługa omłotu rzepaku i zbóż

  • ilość hektarów około 500
  • wymagany stół do rzepaku i sieczkarnia
  •  

  • kombajn na wytrząsaczach


  1. Termin i miejsce złożenia oferty.

- pocztą na adres: Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. w Chodeczku, 87-860 Chodecz. Decyduje data wpływu

- pocztą elektroniczną na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl


 

Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 14.06.2018 r.

- Oferta powinna zawierać: warunki płatności,

- Proponowany termin płatności 30 listopad 2018.

- Opis usługi (sprzętu).


III. Dodatkowe informacje.

Organizator dokonuje oceny ofert niejawnie.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Dodatkowych informacji udziela Dominik Walczak - numer telefonu:609 781 151.Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części i negocjacji cen lub

unieważnienia wyboru bez podania przyczyn.Lista plików


Nazwa

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry