Informacja SANEPID - 11.08.2014
 11 sierpnia 2014r.                                                                                                                               

KOMUNIKAT ZARZĄDZAJĄCEGO WODOCIĄGIEM NALEŻĄCYM DO

OŚRODKA HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SP. Z O.O. W CHODECZKU WYDANY W POROZUMIENIU

Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM WE WŁOCŁAWKU

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

 WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

 

Woda z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodeczku należącego do Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w wodzie nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku zezwolił na ponowne korzystanie bez ograniczeń z wody z wodociągu Zakładu Rolnego w Chodeczku, należącego do Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku.
 
Jeżeli stwierdzą Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości  prosimy o kontakt z Ośrodkiem Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku telefon: 54 284 91 10. 

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry