Informacja SANEPID - 29.07.2014
   
KOMUNIKAT Z DNIA 29 LIPCA 2014 r. ZARZĄDZAJĄCEGO WODOCIĄGIEM NALEŻĄCYM DO
OŚRODKA HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SP. Z O.O. W CHODECZKU WYDANY W POROZUMIENIU
Z PAŃSTWOWYM POWIATOWYM INSPEKTOREM SANITARNYM WE WŁOCŁAWKU
WAŻNA  INFORMACJA  DLA  WSZYSTKICH  GOSPODARSTW  DOMOWYCH
 
W wodzie z wodociągu należącym do Zakładu Rolnego Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku gm. Chodecz, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2, 6, 8 jtk  w 100 ml wody (jtk  - jednostki tworzące kolonie).
Badana woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
 
W  związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z tego  wodociągu.
 
Z wodociągu należącego do Zakładu Rolnego Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku zaopatrywany jest OHZZ w Chodeczku oraz część mieszkańców wsi Chodeczek (dotyczy mieszkańców  bloków przy OHZZ).
 
 Z uwagi na powyższe należy przestrzegać następujących wskazówek:
 
  • Wodę z kranu można pić tylko przegotowaną
  • Osobom szczególnie wrażliwym, z osłabioną odpornością zaleca się pić jedynie wodę butelkowaną
  • Woda z kranu może być używana do mycia i kąpieli oraz celów gospodarczych
  • Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety
Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
 
 
UWAGA!!!!:
 
Trwają prace polegające na doprowadzeniu wody do prawidłowej jakości. W związku z powyższym mogą wystąpić zmiany barwy, zapachu i smaku wody.
 
Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku gm. Chodecz. tel.: 54 284 91 10
 

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry